Solen ved Midnat er en rejse
ind i Grundtvigs verdensbillede

 

Grundtvigs forfatterskab bliver nylæst i et visdomperspektiv. Bogen fremlægger hans syn på kosmos som en levende og skabende organisme, og hans poetiske tænkemåde bliver sat ind i et bredt historisk og internationalt perspektiv. Vi møder ham som skabelsesmystiker og kristen naturfilosof, som videnskabshistoriker og videnskabskritiker. Og der fremdrages en lang række slående lighedspunkter imellem hans førmoderne sfæriske tænkemåde og den nye naturvidenskabelige kosmologi, som er brudt frem i tiden efter Bohr og Einstein.

Grundtvig var en visionær digterfilosof på højde med de allerstørste. Hans tænkning er forankret i en historisk traditionsbevidsthed, der rækker helt ud i de dybeste afkroge af den europæiske dannelseskultur. Men samtidig er han fremsynet på en måde, der ofte gør ham mere radikal og moderne end de moderne. Bogen forklarer den særlige musiske filosofi, som ligger bag hans fantastiske sangunivers, hvor himmel og jord spiller sammen til livets ophøjelse, og hvor engle og andre bevingede væsener lever og har det godt i deres egne højere virkelighedsdimensioner.

 

”Et mesterværk.”

(Lars Muhl, forfatter)

”Et værk, der sikkert vil komme til at præge Grundtvig-forskningen på samme epokegørende måde som Kaj Thanings Menneske Først - Grundtvigs opgør med sig selv gjorde det efter udgivelsen i 1963.”

(Ove Korsgaard, professor, dr.phil.)

”Uffe Jonas er en meget selvstændig, udholdende - og man kunne godt tilføje: provokerende forsker. Disse studier må nødvendigvis medføre en udvidelse og en omfortolkning af Grundtvigs store og skelsættende værk.”

(Erik A. Nielsen, professor, dr.phil. & dr.theol.)

Tlf. 56 50 25 55     Mail: grundtvignu@mail.dk